Organizace sboru | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Organizace sboru

Ostravský dětský sbor je součástí Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Hudební 596/6. Zkušebna sboru se nachází v přízemí a 1. patře budovy Mateřské školy, gen. Janka 1236/1 v Ostravě - Mar. Horách.

Pedagogicko-organizační vedení sboru

   

Ředitelka školy

Mgr. Pavla Kovalová

Umělecký vedoucí a sbormistr:

Dr. Jan Mlčoch

Mgr. Eva Polášková

Klavírní korepetice

MgA. Jana Davidová - Hlavní sbor,

MgA. Agáta Hypšová - Skřivánci,

Mgr. Pavel Rybka, ArtD. - Slavíci, Kosi

Organizační vedoucí

Božena Oslizloková

 

Členská základna Ostravského dětského sboru:

 1. přípravné oddělení SKŘIVÁNCI

 

- děti předškolního věku 5 -7 let

- sbormistryně: Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

- zkouška 1x týdně - středa

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení ODS a zúčastňují se příležitostných vystoupeních pořádaných ZUŠ.

 2. přípravné oddělení SLAVÍCI


- děti ve věku 7 – 8 let

- sbormistryně – Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

- zkouška 1 x týdně – čtvrtek

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení ODS a zúčastňují se příležitostných vystoupeních pořádaných ZUŠ.

 

3. přípravné oddělení KOSI


- děti ve věku 8 – 10 let

- sbormistryně:  Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

- zkoušky  1x týdně – úterý

Pravidelně vystupují na jarním a vánočním koncertě všech oddělení ODS, zúčastňují se příležitostných vystoupení v rámci koncertů ZUŠ, Festivalu ostravských ZUŠ v sále JKGO a Krajských přehlídek školních sborů v Orlové.

 Hlavní sbor


 - děti ve věku 10 – 18 let

- sbormistr: Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

- zkoušky:  úterý, středa - dělené , čtvrtek - celosborová

- mimořádné zkoušky před vystoupením

Pravidelně vystupuje na jarním a vánočním koncertě všech oddělení ODS, na abonentních koncertech Janáčkovy filharmonie a  koncertech Mezinárodního festivalu Janáčkův máj. Zúčastňuje se příležitostných vystoupení v Ostravě a jejím okolí. Tradicí se již stala účast sboru na zahraničních a domácích festivalech a soutěžích. Pravidelně organizuje během roku pracovní soustředění.
 

 Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

je absolventkou Ostravské univerzity v Ostravě, kde na pedagogické fakultě - katedře hudební výchovy studovala magisterský studijní obor Hudební výchova - Sbormistrovství pro SŠ a následně byla přijata do doktorského studijního programu Specializyce v pedagogice, obor Hudební teorie a pedagogika. Své první sborové i sbormistrovské zkušenosti získala v Dětském a mládežnickém sborovém studiu Permoník Karviná. Zde ji svou osobností a zkušenostmi inspirovala zakladatelka a sbormistryně Eva Šeinerová. V rámci svého studia na univerzitě začala pracovat s přípravnými odděleními Sborového studia Permoník, se kterými absolvovala mnoho koncertů, soutěží a festivalů. Od roku 2009 je pedagožkou Janáčkovy konnzervatoře a Gymnázia v Ostravě, kde vyučuje sborový zpěv, intonaci, hudební výchovu a didaktiku.

 

 

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz