Hudební teorie - témata vyučovacích hodin | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Hudební teorie - témata vyučovacích hodin

Akademie umění a kultury III. věku  

Hudební teorie - témata vyučovacích hodin

ÚTERÝ 17.45 učebna č. 18, budova Hudební 6

Vyučující: Mgr. Eva Polášková – kontakt 732 165 081/polaskova.eva@zusmarhory.cz

6. 11. 2018

Základní hudební pojmy, úvod do hudební teorie (vlastnosti tónů, rytmus/ metrum, základy notace, rytmizace taktů ….)

4. 12. 2018

Basový klíč, druhy oktáv

15. 1. 2019

Durové stupnice s křížky a bé, kvart-kvintový kruh

12. 2. 2019

„S čím se můžeme setkat v notovém zápisu“ (tempová označení, dynamická znaménka, označení přednesu, melodické ozdoby, artikulace a ozdoby…)

5. 3. 2019

Intervaly

2. 4. 2019

Tvorba akordů a jejich obraty (kvintakordy dur/ moll, dominantní septakord)

7. 5. 2019

Základní harmonické funkce T, S, D; kadence – jednoduchý doprovod písně

19. 6. 2019   POZOR – JINÝ DEN!!! STŘEDA

„Akordové značky aneb hrajeme ze zpěvníku“

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz