Hudební obor – charakteristika | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Hudební obor – charakteristika

Dechové a bicí nástroje

 • Vedoucí: Martina Fischerová
 • Učitelé: Roman Buchal, Hodurová Zuzana, Věra Juránková,Pavla Kovalová, Jakub Kupčík, Novák Petr, Jaroslav Ožana, Zuzana Tomášková, Igor Vašut, Michal Žáček  

Dechové a bicí oddělení naší školy nabízí již mnoho let, prostřednictvím zkušených pedagogů, kvalitní výuku na dechové dřevěné i žesťové nástroje a bicí.

Žáci mohou navštěvovat flétnový soubor, estrádní orchestr a kapely různých nástrojových seskupení. 

Naši žáci pravidelně vystupují na žákovských koncertech v sále školy, účastní se akcí pořádaných ÚMOb Ostrava – Mar. Hory, Vítání občánků, Setkání se seniory, vystupují na vánočním koncertě v Modlitebně církve bratrské, na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, v klubu Parník, Atlantik a v třebovickém Altánu. Úspěšně se zúčastňují soutěží a kulturních akcí v Ostravě.

Naším cílem je vychovávat harmonické osobnosti s laskavým přístupem k hudbě, lidem i společnosti. Rozvíjíme žákovu sebedůvěru, schopnosti a ovlivňujeme tak celkový rozvoj osobnosti.

Teoretické předměty a skladba

 • Vedoucí: Eva Polášková
 • Učitelé:Veronika Bílková, Hana Čašová,Martin Dytko, Kateřina Majerská, Vladimír Mráz, Daniela Střílková (MD), Mlčoch Jan,  Olga Šmídová, Aneta Šoborová

Na naší škole je vyučována hudební nauka v 1. – 5. ročníku 1. stupně. Při výuce je kladen důraz na celkový kulturní rozvoj osobnosti žáka, zvláštní pozornost je věnována uchazečům o studium na konzervatořích nebo jiných školách s uměleckým zaměřením.

Jedním ze studijních zaměření na ZUŠ E.Marhuly je také Skladba. Tento předmět má na naší škole již dlouhou tradici a vyučovala jej řada vynikajících pedagogů-skladatelů (Vladimír Studnička, Čeněk Kavečka, Pavel Hellebrand, Jan Grossmann a další). V současné době jej vyučuje Olga Šmídová. Žáci její skladatelské třídy se pravidelně umísťují na předních místech celostátních skladatelských soutěží.

Zvláštní pozornost věnujeme také přípravné hudební výchově, v níž vyučujeme v několika skupinách celkem asi 85 žáků s různým učebním plánem (příprava zaměřená na sborový zpěv – přípravné oddělení Ostravského dětského sboru Skřivánci pro děti od 5ti let, na nástrojovou výuku, na kolektivní obory).

Klávesové nástroje

 • Vedoucí: Jana Davidová
 • Učitelé: Oľga Bezačinská,Karolína Coufalová, Hana Čašová,Kateřina Havránková, Agáta Hypšová, Lubomír Konečný, Pavla Kovalová, Pavla Kukalová, Kateřina Majerská, Pavel Motloch, Taťána Richtrová, Pavel Rybka, Liana Svobodová, Jana Šebestová, Aneta Šoborová, Alena Šmídová, Olga Šmídová, Igor Vašut

Oddělení klávesových nástrojů pracuje na ZUŠ E.Marhuly od jejího založení v roce 1907. V současné době nabízíme možnost hudebního rozvoje širokému věkovému spektru zájemců. Pedagogové klávesového oddělení vyučují hru na klavír, varhany, akordeon a elektronické klávesové nástroje.

Výuku sólové hry zpestřujeme komorní hrou, souborovou hrou různých žánrů, čtyřruční hrou, hrou z listu elementární improvizací, doprovodem písní, korepeticí, aranžováním a komponováním písní na PC.

Děti učíme hrát a vystupovat na koncertech ve škole, na různých akcích našeho regionu, na soutěžích po celé republice.

Výborní žáci mohou studovat na konzervatoři, pedagogické fakultě, nebo spolupracují s hudebními soubory.

Mnozí naši absolventi se uplatňují jako sólisté, komorní hráči nebo předávají své zkušenosti jako učitelé. A co nás těší – naši žáci umí sobě i druhým zahrát pro radost.

 

Pěvecké

 • Vedoucí: Eva Polášková
 • Pedagogové: Oľga Bezačinská, Veronika Bílková, Zuzana Fišerová, Milada Hnitková,Libuše Klusová, Klára Krejčí Curylová, Jan Mlčoch, Daniela Střílková (MD)

Studium klasického sólového a komorního zpěvu je rozděleno do dvou stupňů základního studia. Na prvním stupni vedeme žáky k zvládnutí základů dechové a hlasové techniky, správné artikulace, hlasové kultury a dodržování zásad hlasové hygieny.

Na druhém stupni vedeme studenty ke stylové, kultivované a žánrové interpretaci vokálních skladeb různých stylových období. Naše ZUŠ nabízí také možnost studia pro dospělé, kterou ve velké míře využívají právě studenti sólového zpěvu.

Na ZUŠ E. Marhuly se vedle klasického zpěvu vyučuje také zpěv populárního a jazzového stylu. Inspirující je také spolupráce s kytarovým a jazzovým oddělením, při níž mají zpěváci různého věkového spektra možnost koncertní spolupráce s orchestrem nebo skupinou.

Oddělení sólového a sborového zpěvu vykazuje celou řadu let vynikající výsledky. Svědčí o tom mnohá přijetí našich žáků a studentů k profesionálnímu studiu na konzervatořích a vysokých školách, výsledky v uměleckých soutěžích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Ostravský dětský sbor patří mezi přední dětské sbory v ČR. Na mezinárodní úrovni získal v soutěžích a přehlídkách významná ocenění, spolupracuje také s Janáčkovou filharmonií a jinými kulturními subjekty.

Strunné nástroje

 • Vedoucí: Jan Gajdica
 • Učitelé: Petr Benda, Michal Beseda, Daniela Buchalová, Ladislav Dorosiňski, Martin Dytko, Ondřej Gillig, Petr Grabovský, Kateřina Havránková, Lubomír Konečný, Tomáš Svozil, Alena Šmídová, Petr Usvald

Strunné oddělení ZUŠ E.Marhuly zahrnuje dvě nástrojové sekce – kytar a smyčcových nástrojů.

Již řadu let se kromě hry na kytaru klasickou věnujeme také výuce hry na kytaru moderní. Tuto výuku rozdělujeme do těchto skupin:

 • Kytara folková
 • Kytara rocková
 • Kytara bluesová
 • Kytara jazzová
 • Kytara klasická
 • Kytara basová

Kytara bluesová: Výuka je zaměřena na oblast bluesové a bluesrockové hudby. Zahrnuje výuku jednak blues akustického, tak i elektrického. Žáci se během studia mohou uplatnit ve školních souborech a vystupovat na různých kulturních akcích pořádaných školou i akcích mimoškolních.

Kytara jazzová: Výuka je zaměřena na oblast jazzové hudby. Žáci se mohou zaměřit na studium různých směrů této hudby, jako např. tradiční jazz , mainstream apod. Oblasti výuky jsou: jazzová harmonie, stupnice, licky, progrese, akordy, vedení basu a samozřejmě improvizace. Rovněž je možnost uplatnění ve školních souborech a vystupování na různých kulturních akcích pořádaných školou i akcích mimoškolních.

Kytara rocková: Je zaměřena na rockové postupy a styly. Žák se naučí styly hraní jako je (tapping, sweep picking, hybrid picking, způsoby doprovodu, power chordy, ale i práci se zvukem a její charakteristika). Hra je zaměřena na stavbu sóla a možnosti doprovodu. Samozřejmostí je seznámení s rockovým repertoárem. Žáci se během studia mohou uplatnit ve školních souborech a vystupovat na různých kulturních akcích pořádaných školou i akcích mimoškolních.

Folková kytara: Výuka je směřována na práci s akordy, doprovody, ale i dle zájmu může být rozšířena o styly country a bluegrassu jako je chicken picking, hybrid picking apod. Samozřejmostí pak je seznámení se s folkovým či country/bluegas­sovým repertoárem.

Basová kytara - baskytara: Žák se seznámí s technikou hry, stylem hry. Naučí se vytvářet baskytarové doprovody, sóla a jak být prospěšný v kapele nebo souboru. Výuka je vedena moderním způsobem pomocí záznamové techniky, přesně tak, jako by žák byl v hudebním studiu. Žák tak má ihned zpětnou vazbu, může si svoji hru poslechnout a hodnotit sebe jako hodnotí jiné hudebníky.

Ve smyčcové sekci vyučujeme hru na housle, violoncello a kontrabas. Věnujeme se sólové hře a přípravě žáků na studium na uměleckých školách, zvláštní péči věnujeme talentovaným žákům. Spolupracujeme s hudebními subjekty našeho regionu, zejména s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jejímiž členy jsou dva učitelé našeho oddělení. V minulých letech také naši žáci vystoupili při koncertech tímto hudebním tělesem. Vedle sólové hry se v naší sekci hraje v různých komorních uskupeních a souborech, spolupracujeme s řadou tříd naší ZUŠ.

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz