Významné ocenění naší kolegyně!!! | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Významné ocenění naší kolegyně!!!

*

Učí své žáky zpívat již 60 let!

BLAHOPŘEJEME PANÍ MILADĚ HNITKOVÉ K VÝZNAMNÉMU OCENĚNÍ

Ve středu 28. března 2018 obdržela z rukou ministra školství významné ocenění

naše dlouholetá kolegyně

 paní Milada Hnitková  

Ministr školství v demisi Robert Plaga  předal 40 učitelům medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Šestnáct z nich dostalo stříbrnou medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Medaile, která se od roku 1992 uděluje při příležitosti Dne učitelů, je nejvyšším oceněním působení v oblasti školství.

Za dobu svého působení na naší škole dosáhla paní Milada Hnitková mimořádné profesionální úspěchy, vychovala celou řadu vynikajících zpěváků a je zcela určitě  jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti uměleckého školství v sólovém a komorním zpěvu v moravskoslezském kraji, což dokládají přední umístění a ocenění jejich žáků a studentů  na mnoha významných celorepublikových i mezinárodních soutěžích (celostátní kola soutěží ZUŠ, pro Bohemia,Pražský pěvec,Stonavská Barborka a další).

Významnou součástí její pedagogické práce je také vedle klasického repertoiru propagace soudobé pěvecké tvorby. Se svými žáky se věnuje velmi  intenzivně  studiu pěvecké literatury současných regionálních autorů.

Po dobu působení na naší škole připravila hned několik svých žáků v oboru sólový zpěv ke studiu na konzervatoř a mnozí  absolventi její pěvecké třídy se uplatňují na profesionálních divadelních scénách.

Vyvrcholením pedagogické práce na naší škole bylo vítězství jejího žáka Dominika  Krayzla v ústředním kole ZUŠ v sólovém zpěvu v roce 2015, jeho sólové vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava v červnu 2017 v rámci projektu Múziáda a následné přijetí ke studiu na JAMU v Brně.

Milada Hnitková významně přispívá k vyjímečným výsledkům i pověsti školy, svým entuziasmem, pracovitostí a vysokou odborností je  příkladem nejen svým žákům,  ale i mnohem mladším  kolegům a  ve svém oboru patří stále  k uznávaným uměleckým  a pedagogickým osobnostem našeho regionu.

 

 

 

 

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz