Festival Slovanské hudby | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Festival Slovanské hudby

*

Žáci a studenti pěveckého oddělení ze tříd Milady Hnitkové a Libuše Klusové se zúčastnili Mezinárodní interpretační soutěže v rámci mezinárodního festivalu Slovanské hudby. Cílem této soutěže je prohlubovat povědomí o díle slovanských skladatelů.

 

Tato soutěž byla velmi specifická v tom, že se utkali soutěžící v kategoriích stejného věku v různých uměleckých disciplínách společně a tomu odpovídalo i složení mezinárodní poroty.  

Soutěžili žáci z Ruska, Ukrajiny, Polska a Česka. Soutěžící všech zúčastněných zemí se vyznačovali vysokou profesionalitou a to už od nejmladší kategorie. Je patrné, že systém uměleckého vzdělávání je velmi odlišný od vzdělávání v Česku.

Zpěváci naší ZUŠ se jako jediní z celé České republiky této soutěže zúčastnili a to s velmi dobrým, až neočekávaným úspěchem. Tím výrazně přispěli k prestiži naší ZUŠ.

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz