13. Soutěžní přehlídka VO | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

13. Soutěžní přehlídka VO

Stříbrné pásmo v Celostátním kole Matěj Lux, žák výtvarného oboru...

...ZUŠ E. Marhuly, získal stříbrné pásmo v 13. Soutěžní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ ČR  "Oči dokořán 2017" tentokrát s podtématem "Skrývání - odkrývání" konáné již tradičně v krásném městečku Šternberk. 

Matěj zpracoval dané, hluboké téma - "Skrývání - odkrývání" odkrytím svého špatného zážitku ze snu, který se mu pár dní před zadanou prací opravdu zdál. Zajímavá kombinovaná technika, bezprostřední dětské kresebné vyjádření daného tématu a zřejmě taky věk žáka, zaujaly porotu natolik, že byl úspěšný i v ústředním kole, kde stejně jako v krajském kole získal stříbrnou.  

 

 Vyučující výtvarného oboru Klára Luxová se zúčastnila dvoudenního semináře v rámci 13. ročníku soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR, kde se konaly: představení vybraných projektů "Učitele sobě", diskuze a promítání "Multimédia" a hlavně obsahem bohatá a silně motivující přednáška vedoucí k zamyšlení se nad problematikou výuky výtvarného oboru na ZUŠ, převážně zaměřenou na výtvarnou řadu a výtvarný projekt. S velkou zkušeností a vtipem přednášela úžasná paní Věra Roeselová v sálech kulturního domu ve Šternberku. 

 Následující den probíhala prohlídka oceněných prací žáků VO ZUŠ, které byly instalovány v kouzelných prostorách bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku. Prohlídka byla pro učitele více než inspirující.

 

 

 

 

 

 

 

Matěj Lux, 6 let, "Velký "otřesk" ve snu" 

 

 

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz