Veřejný žákovský koncert | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

Veřejný žákovský koncert

Ohlédnutí za vydařeným koncertem...

Dne 14. 3. 2017 se konal v ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě – Mariánských Horách na ulici Hudební 6 v sále školy veřejný žákovský koncert. Program byl pestrý a zajímavý. Zazněly zde tradiční lidové písně, skladba představitele vrcholného baroka L. A. Dornela, dále také četné skladby autorů z období klasicismu např. L. van Beethovena nebo J. V. H. Voříška a nechyběly ani tituly  z 20. století a současnosti - skladby autora kytarové literatury Š. Raka, L. Fišera, V. Kaprála nebo B. Martinů. V programu převažovaly skladby především českých tvůrců. Koncert nebyl věkově omezen. Jednalo se tedy o průřez různými ročníky od přípravného oddělení až po 1. ročník II. stupně. Hudební vystoupení účinkujících žáků připravili pedagogové: H. Čašová, L. Svobodová, J. Davidová, M. Fischerová, O. Gillig a D. Buchalová. Celým koncertem provázela svým příjemným projevem K.Coufalová. Úroveň jednotlivých čísel hodnotím pozitivně, zvlášť chci vyzvednout vysokou úroveň klavírního oddělení, především účinkující žáky L. Svobodové a J. Davidové, konkrétně žákyni Báru Sedlářovou, která svým provedením Jazzových etud Milana Dvořáka koncert vhodně ukončila. Na tomto žákovském koncertě zaznělo mnoho zajímavých a povedených hudebních čísel. Pevně věřím, že takových koncertů bude v naší škole jen přibývat.

Alena Šmídová, Dis.

 

Více fotografií naleznete : ZDE

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz