VO | ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

VO

Žáci výtvarného oboru...

...se zúčastnili 15. Celostátní výtvarné přehlídky prací dětí a mládeže, která se prezentovala v unikátních prostorách funkcionalistického města Zlín, za milé podpory ředitele Kovárny VIVA a.s. Ing. Čestmíra Vančury, který k instalaci výtvarné přehlídky poskytl autentické industriální prostory baťovského areálu v 74. budově. Celostátní výtvarná přehlídka má dlouholetou tradici a lze ji považovat za ojedinělou akci v oboru, neboť nám představuje metodické postupy výtvarných pedagogů na všech typech a stupních škol.

 Vyučující Klára Luxová se účastnila třídenního rozborového semináře ve Zlíně, který byl zahájen v pátek 14. října 2016 prohlídkou zajímavé interaktivní výstavy Orbis Pictus, prezentací Kovárny VIVA a.s., příjemným rautem a originálním, hudebním vystoupením v prostorách Zlínského zámku.

 V sobotu 15. Října 2016 byla přehlídka slavnostně otevřena za přítomnosti PhDr. Zuzany Malcové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury, primátora statutárního města Zlína Mudr. Miroslava Adámka, vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřiny Pešatové, vystavujících pedagogů, lektorů, kurátorů, umělců a zástupců dalších spolupracujících institucí.

Na přehlídce je letos vystaveno 75 projektů a přehlídky se účastní výtvarní pedagogové ze 48 školních a mimoškolních zařízení. Tým kurátorů, složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, letos v rámci vernisáže ocenil třiadvacet pedagogů, a to jak za soubory projektů, vedení pedagogické praxe či za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru.

 Sobotní odpolední program pokračoval prohlídkou výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde byl poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů byly projekce a inspirativní workshopy oceněných projektů.

 Nedělní program víkendového rozborového semináře byl věnován poznávání zlínské architektury, zvláště obnově památníku Tomáše Bati a prohlídkám expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

 

 

logo Moravskoslezský kraj

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

logo Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje
© 2015 Všechna práva vyhrazena
Rychlý kontakt:
ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava
Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
T | +420 596 620 282 E | zus-e.marhuly@cmail.cz